Οι τράπεζες έσωσαν την ιστορική Έδραση

Πόσα οφείλει η τεχνική εταιρεία. Πώς θα αποπληρωθούν Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές και οι υπόλοιποι πιστωτές.