Σκάνδαλο

Η οδύσσεια της ελληνικής Silicon Valley

Πόσα χρόνια, υπουργικές αποφάσεις, μελέτες, εγκρίσεις επί εγκρίσεων και χρήματα απαιτούνται στην Ελλάδα για να… μην πραγματοποιηθεί μία επένδυση; Η περίπτωση της ελληνικής Silicon Valley δίνει απάντηση στο ερώτημα.

Πληρώνουμε ακόμη για το μουσείο της Ακρόπολης!

Το μουσείο της Ακρόπολης έχει αποπερατωθεί εδώ και τρία χρόνια. Ωστόσο, εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε για τον Οργανισμό Ανέγερσης του κτηρίου, ο οποίος τελεί υπό κατάργηση! Μάλιστα, η κατάργηση του οργανισμού έχει αποτελέσει θέμα εξέτασης του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου του φορέα! Τι απαντά ο Δημήτρης Παντερμαλής.