Απόφαση κατά του πρώην υπουργού Νίκου Σηφουνάκη εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών, το οποίο απέρριψε την αγωγή που κατέθεσε ο ίδιος, τον Απρίλιο του 2012, κατά του Capital.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Δελεβέγκου, διεκδικώντας αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ύψους 3 εκατ. ευρώ και την ανάκληση του δημοσιεύματος.Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, σε πρώτο βαθμό, ο κ. Σηφουνάκης περιόρισε στα 50.000 ευρώ την απαίτησή του, με το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών να κάνει μερικώς δεκτή την αγωγή του, επιδικάζοντας του ως αποζημίωσή του το ποσό των 13.000 ευρώ.Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό, η απόφαση, που έγινε γνωστή προ ολίγων εβδομάδων, ανετράπη. Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή και επέβαλε σε βάρος του κ. Σηφουνάκη τη δικαστική δαπάνη των εναγομένων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Η εφημερίδα Κεφάλαιο και το Capital.gr θα δωρίσουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που υποχρεούται να καταβάλει ο κ. Σηφουνάκης σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Εφετείο Αθηνών, εξετάζοντας τα δεδομένα, αναφέρει στην απόφασή του ότι δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδή τα κατωτέρω:

“α) ότι ο ενάγων ήταν Υφυπουργός του εποπτεύοντος τα ΕΑΤΑ Υπουργείου Υποδομών, από τον Οκτώβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2010,

β) ότι η ΠΟΣΤ (δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) επιχορηγείτο κατά το διάστημα αυτό, παράνομα, από τα ΕΛΤΑ, με μεγάλα χρηματικά ποσά (το ποσό αναφέρθηκε ανωτέρω), μέρος των οποίων χρησιμοποιείτο για την οικονομική ενίσχυση των θερινών διακοπών των ταχυδρομικών υπαλλήλων,

γ) ότι η πλειονότητα των ξενοδοχείων (έξι από τα οκτώ), στα οποία οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ επρόκειτο να κάνουν τις επιδοτούμενες θερινές τους διακοπές, για το έτος 2011, ανήκαν στον όμιλο Δασκαλαντωνάκη και συγκεκριμένα στην εταιρεία ΓΡΕΚΟΤΕΛ ΑΕ, της οποίας διευθύνουσα σύμβουλος ήταν η Μαρία Δασκαλαντωνάκη, σύζυγος του ενάγοντος.

Επομένως, δεν αποδείχθηκε το ψευδές όσων αναφέρονταν στο επίδικο άρθρο της διαδικτυακής εφημερίδας Capital.gr, και τα οποία ισχυρίζεται ο ενάγων στην αγωγή του ότι προσέβαλαν την προσωπικότητά του. Περαιτέρω, όσον αφορά στην φράση “τήρησε σιγήν ιχθύος”, δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδές πως ο ενάγων δεν εξέφρασε δημοσίως την άποψή του για το θέμα των παρανόμων επιχορηγήσεων, ως Υφυπουργός του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Επίσης, ως προς την φράση “μεγάλο φαγοπότι”, αυτή δεν είναι ψευδής, με την έννοια ότι αποδίδει αυτό που συνέβαινε πράγματι, εφ’ όσον τα ποσά, με τα οποία επιχορηγήθηκε η ΠΟΣΤ, αφ’ ενός χορηγήθηκαν παράνομα, εις όφελος κάποιων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ήταν ο βασικός μέτοχος των ΕΛΤΑ, αφ’ ετέρου δε, ήταν ιδιαίτερα μεγάλου ύψους και επί πλέον η Π.Ο.Σ.Τ., με τη συμμετοχή της στο εταιρικό σχήμα των θυγατρικών των ΕΛ.ΤΑ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. και ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, μετήλθε, παράνομα, κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Η φράση δε, τίθεται “μείζονος σημασίας ηθικό ζήτημα και όχι μόνο”, δεν συνιστά πραγματικό γεγονός, του οποίου μπορεί να ελεγχθεί η αλήθεια η αναλήθεια, αλλά συνιστά έκφραση άποψης και κριτική, η οποία, μάλιστα, έστω και αν θεωρηθεί καυστική ή οξεία, εν προκειμένω, δεν υπερβαίνει το μέτρο και βρίσκεται εντός των ανεκτών ορίων, δεδομένου ότι ο εναγών, ως πολιτικός και μάλιστα με την ιδιότητα του Υφυπουργού του εποπτεύοντος Υπουργείου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν σύζυγος της διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας που κατέληξε μέρος των χρημάτων, όφειλε να επιδείξει μεγαλύτερη ανοχή στην κριτική, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη II της παρούσας, ανεξάρτητα από το αν είχε ή όχι την αρμοδιότητα να ελέγχει άμεσα τις χρηματοδοτήσεις στις οποίες προέβαιναν τα ΕΑΤΑ.

Επομένως, συκοφαντική δυσφήμιση δεν στοιχειοθετείται.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι, σε ποσοστό τουλάχιστον 51 %, μέτοχος των ΕΛΤΑ και ως εκ τούτου, το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα, τη διαχείριση των οποίων έχουν (ΕΛΤΑ), καθώς και η συμπεριφορά των εποπτευόντων οργάνων είναι ζήτημα που ενδιαφέρει τον πολίτη και το επίδικο δημοσίευμα συνέβαλε, αφ’ ενός στη σχετική ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού και αφ’ ετέρου στον κοινωνικό διάλογο.
Η αναφορά δε, του ονόματος του ενάγοντος στο άρθρο, κρίνεται ότι ήταν αναγκαία για το σκοπό της πληροφόρησης, εφ’ όσον ο ενάγων, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν αφ’ ενός Υφυπουργός του εποπτεύοντος τα ΕΑΤΑ Υπουργείου και αφ’ ετέρου σύζυγος της διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας, η οποία ήταν αποδέκτης μέρους των επιχορηγήσεων της ΠΟΣΤ. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο του επίδικου δημοσιεύματος δεν συνάγεται κάποιο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι ο συντάκτης του είχε την πρόθεση να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη, ειδικώς του ενάγοντος.

Επομένως, ο Δημήτριος Δελεβέγκος, ως πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο, ως δημοσιογράφος, με τη λειτουργία του τύπου, είχε δικαιολογημένο ενδιαφέρον για τη σύνταξη και δημοσίευση του άρθρου, το οποίο πηγάζει από την προστατευόμενη από το Σύνταγμα και από την ΕΣΔΑ ελευθερία του τύπου.

Το ιστορικό

Αφορμή της αγωγής Σηφουνάκη υπήρξε η αποκάλυψη του φύλλου της 14ης Μαΐου της εφημερίδας “Κεφάλαιο” για το πρόγραμμα οκταήμερων θερινών διακοπών των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η οργάνωση του, συγκεκριμένου προγράμματος διακοπών, ανήκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), η οποία, για το σκοπό αυτό, αξιοποιούσε τις εισπραττόμενες επιχορηγήσεις από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όπως, τότε, είχε αποκαλύψει το “Κ”, τουλάχιστον για τα έτη 2010 και 2011, τα προσφερόμενα καταλύματα στο πλαίσιο του προγράμματος αναψυχής ανήκαν, ως επί το πλείστον, στον ξενοδοχειακό όμιλο Grecotel του οποίου η διευθύνουσα σύμβουλος Μαρί Δασκαλαντωνάκη είναι η σύζυγος του τότε αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Σηφουνάκη.

Το δημοσίευμα είχε επισημάνει πως ο κ. Σηφουνάκης, έως τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου του 2010, ήταν υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συνεπώς τα ΕΛΤΑ βρίσκονταν υπό την εποπτεία του συγκεκριμένου υπουργείου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο του 2011 το περιεχόμενο του δημοσιεύματος του “Κ” αποτέλεσε αντικείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης “Γιατί έγιναν με απευθείας ανάθεση τα πακέτα των θερινών διακοπών της ΠΟΣΤ στα ξενοδοχεία του ομίλου Δασκαλαντωνάκη” ερωτούνταν τότε ο αρμόδιος υπουργός.

Τον Αύγουστο του 2011, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του “Κ”, είδε το φως της δημοσιότητας πόρισμα του τότε Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή αναφορικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις, ύψους 16 εκατ. ευρώ, προς την ΠΟΣΤ για το διάστημα 1999-2010.

Στο πλαίσιο αυτό, το Capital.gr, σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία είχε εισέλθει στην εποχή των μνημονίων, έθετε εύλογα δημοσιογραφικά ερωτήματα για το κατά πόσον είναι ηθικά συνεπές να είναι συμφερόντων συζύγου υπουργού έξι από τα οκτώ ξενοδοχεία όπου έκαναν διακοπές το 2011, με κρατική επιχορήγηση, οι συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ.

Εξάλλου, εκείνο το διάστημα, το ζήτημα των επιχορηγήσεων των ΕΛΤΑ και του προγράμματος διακοπών των ταχυδρομικών είχε απασχολήσει ευρύτερα την εγχώρια ειδησεογραφία.

Ωστόσο, ο κ. Σηφουνάκης θεώρησε ότι τα εύλογα δημοσιογραφικά ερωτήματα που έθετε το Capital.gr έθιγαν την τιμή και την υπόληψή του, κρίνοντας αναγκαίο να προσφύγει στη δικαιοσύνη διεκδικώντας, αρχικά, το αστρονομικό ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Ενίοτε και οι δημοσιογράφοι δικαιώνονται