Πώς κατέρρευσε η Tripsta με τον τζίρο των €740 εκατ.

H έκφραση “η ιστορία επαναλαμβάνεται” έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των διαδικτυακών πρακτορείων ταξιδιών Airtickets και Travelplanet24 που ανήκουν στον όμιλο Tripsta.

Το 2014, στις 23 Ιουνίου, ξένο δημοσίευμα έκανε λόγο για καθυστερούμενες πληρωμές της τάξης των 45 εκατ. ευρώ της AirFastTickets προς την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ). Η τελευταία που αντιπροσώπευε ένα επιχειρηματικό success story, που είχε συνδεθεί με τον Νικόλα Κοκλώνη, αφότου διέψευσε αρχικά ότι υπάρχουν οφειλές, κατέρρευσε παταγωδώς.

Τέσσερα χρόνια μετά, η ανακοίνωση της Tripsta, με επικεφαλής τον Ελληνογερμανό Φίλιπ Μπρίνκμαν, έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για αναστολή λειτουργίας των γνωστών διαδικτυακών γραφείων που είχαν δραστηριότητα σε 40 χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, που η εταιρεία δεν έχει διαψεύσει, η Tripsta εμφανίζει συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς την αεροπορική αγορά της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Προς την Aegean οι οφειλές δεν ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ.

Πάντως, το σύνολο των υποχρεώσεων εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2017 η Tripsta είχε εμφανίσει συνολικές πωλήσεις ύψους 738,3 εκατ. ευρώ και είχε πουλήσει συνολικά 2,8 εκατομμύρια εισιτήρια, καταγράφοντας ρυθμό αύξησης 21,23% και 8% σε έσοδα και εισιτήρια, αντίστοιχα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, χθες, ότι η διακοπή λειτουργίας θα είναι προσωρινή, αναφέροντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα στέρεψαν λόγω “αναίτιας και άδικης συμπεριφοράς πολυεθνικών εταιρειών διαχείρισης συστημάτων κρατήσεων και διανομής εισιτηρίων”. Και με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, η Tripsta είχε προχωρήσει σε  “πολύ ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής των υποχρεώσεών των Airtickets και Travelplanet24 με την ΙΑΤΑ” που εκπροσωπεί 290 αερομεταφορείς παγκοσμίως.

Σε αντίθεση βέβαια, με την AirFastTickets, η Tripsta έχει αποπληρώσει τις οφειλές προς το προσωπικό-180 εργαζόμενοι στην Ελλάδα- το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μικρό περιθώριο κέρδους, έλλειψη εποπτείας

Το “λουκέτο” των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων δεν σχετίζεται μόνο με το μικρό περιθώριο κέρδους που εμφανίζει η εξαιρετικά ανταγωνιστική δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου εισιτηρίων. Αλλά και με την απουσία μηχανισμών εποπτείας των διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, στην Μεγάλη Βρετανία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαδικτυακή πώληση εισιτηρίων οφείλουν να καταβάλλουν στον φορέα που τις εποπτεύει εγγυητικές επιστολές των οποίων το ύψος συνδέεται με την αξία των πωλήσεων του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του 2012, το ύψος της εγγυητικής επιστολής στον ΕΟΤ για τουριστικά γραφεία που παρέχουν μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες ανέρχεται μόλις σε 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους των πωλήσεων.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει εποπτικός έλεγχος στα μεγέθη των διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων-όπως συμβαίνει στο εξωτερικό- ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτά είναι υγιή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2015 της Tripsta υπογράφτηκαν στις 20 Ιουλίου 2016, χωρίς, έως σήμερα, τέλη Ιουνίου 2018, να έχουν δημοσιευθεί πιο πρόσφατα αποτελέσματα.

Τα ευρήματα του ορκωτού

Όλα αυτά όταν από τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 για την Tripsta προκύπτει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 (Ν.2190/1920).

“Το σύνολο των υποχρεώσεων της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρέωσεών της.

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της” σημειώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές στην έκθεση για τα αποτελέσματα του 2015.

Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προκύπτει σειρά ερωτημάτων.

Ενδεικτικά:

– οι απαιτήσεις από μετόχους και μέλη δ.σ. ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για τα οποία ο ορκωτός ελεγκτής δηλώνει ότι εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920.

-αναφέρεται ότι υφίστανται απαιτήσεις 2,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2015 που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία. Ωστόσο, δεν αναφέρεται ποιος οφείλει το ποσό, από ποιες συναλλαγές, εάν έχουν υποβληθεί από τη διοίκηση αγωγές και μηνύσεις κατά των οφειλετών και αν έχει φορολογηθεί ο οφειλέτης από τις Φορολογικές Αρχές λόγω της προσαύξησης της περιουσίας του από απαλλαγή υποχρέωσης.

-ποσό 624 χιλιάδων ευρώ αντιστοιχεί σε επενδύσεις σε θυγατρικές για τις οποίες ο ορκωτός δηλώνει αδυναμία ελέγχου.

Με βάση όσα προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις του 2015, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, ακτιβιστικός φορέας έχει καταθέσει προς τις ανώτατες αρχές, όπως ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς αίτημα για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η συγχώνευση

Την άνοιξη του 2015 η εταιρεία Travelplanet24 και η airtickets προχώρησαν στη συγχώνευσή τους με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης e-commerce επιχείρησηςστην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν γίνει τότε γνωστά, η συγχώνευση τοποθετούσε τις δυο ελληνικές εταιρείες, στην πρώτη θέση στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και μέσα στα πέντε μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη, με συνολικό τζίρο πωλήσεων 500 εκατ. ευρώ.

Ο συνιδρυτής της Airtickets, Φίλιππος Μπρίνκμαν

Στην νέα εταιρεία, θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Φίλιππος Μπρίνκμαν, συνιδρυτής της travelplanet24, ενώ ο Δημήτρης Κοντογεώργος -της airtickets- είχε τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος Χανς Μπρίνκμαν, με απόφαση του δ.σ. της 25ης Ιουνίου, ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η Airtickets, σύμφωνα με την εταιρική ιστοσελίδα της, αποτελεί πρωτοπόρος στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητες της το 1999. “Υπήρξε η πρώτη ταξιδιωτική επιχείρηση στην Ελλάδα που ουσιαστικά επένδυσε στο online travel”.

Η Travelplanet24 υπήρξε το δημιούργημα του Φίλιππου Μπρίνκμαν και του Κριστόφ Κάιμ. Μέσω της πλατφόρμας πωλούνταν, αρχικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στη συνέχεια προστέθηκαν αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια για τρένο και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

“Με έδρα στην Αθήνα, πάνω από 200 ικανοί συνεργάτες δουλεύουν καθημερινά για να διασφαλίσουν στους πελάτες που μας εμπιστεύονται για τις εγγυημένα χαμηλές τιμές εισιτηρίων καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ώρο” αναφέρει ο ιστότοπος της εταιρείας. Σήμερα οι περισσότεροι από τους συνεργάτες της εταιρείας αναζητούν νέα επαγγελματική στέγη.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.