“Δωράκι” Πετρόπουλου σε δικηγορικές εταιρείες;

Εύλογα ερωτήματα εγείρει η εγκύκλιος (Φ 80000/οικ. 2460/106/2017) του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, σύμφωνα με την οποία οι συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών με μπλοκάκι θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι το σύνολο των εισφορών τους.

Σύμφωνα με αναφορά στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), οι συνεργάτες – “μπλοκάκηδες” δικηγορικών εταιρειών αποτελούν την μοναδική κατηγορία απασχολούμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) για τους οποίους δεν προβλέπεται επιμερισμός των μηνιαίων τους εισφορών κατά 2/3 στον εργοδότη τους και 1/3 στους ιδίους.

Επωμίζονται, δηλαδή, εξ ολοκλήρου το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Η  εγκύκλιος  προβλέπει ότι οι δικηγόροι που απασχολούνται με το καθεστώς του συνεργάτη με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) νοούνται πλήρως ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι ακόμη και εάν απασχολούνται σε έναν εργοδότη.

Καταβάλλουν, δηλαδή, οι ίδιοι, ως μη μισθωτοί, το σύνολο των εισφορών τους, δηλαδή 37,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Στην αγορά, μετά την καταγγελία της ΕΑΝΔΑ, ορισμένοι διερωτώνται για τη σκοπιμότητα της σπάνιας αυτής εξαίρεσης που απαλλάσσει τις δικηγορικές εταιρείες από την κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών των συνεργατών που απασχολούν με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Ο κ. Πετρόπουλος, σύμφωνα με το λήμμα “Αναστάσιος Πετρόπουλος” της Wikipedia, που “ενημερώθηκε” τον Νοέμβριο, οπότε τα ηνία του υπουργείου Εργασίας ανέλαβε η Έφη Αχτσιόγλου, εμφανίζεται ότι είναι, “από το έτος 2008 διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας “Αναστάσιος Π. Πετρόπουλος και Συνεργάτες”.

Παραμένει, έως σήμερα, ο υφυπουργός διαχειριστής της “Αναστάσιος Π. Πετρόπουλος και Συνεργάτες”; Και εάν ναι, η εν λόγω εταιρεία θα μπορούσε να αποφύγει την κάλυψη τμήματος των αυξημένων εισφορών, χάρη στην εγκύκλιο Φ 80000/οικ. 2460/106/2017 που υπογράφει ο ίδιος;

Ενδεχομένως, τα όσα προβλέπει η εγκύκλιος να αποτελούν σύμπτωση ή να είναι μία από τις πολλές αβλεψίες του νέου ασφαλιστικού καθεστώτος. Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να θεσμοθετηθεί μία τέτοιου είδους εξαίρεση για τους συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών με μπλοκάκι.

Εξάλλου, όπως αναφέρουν στο Capital.gr παράγοντες της αγοράς, οι καλές δικηγορικές εταιρείες, παρά τις τεκτονικές δονήσεις που προκαλεί στη χειμαζόμενη αγορά εργασίας το νέο ασφαλιστικό, λαμβάνουν μέριμνα για τη διαχείριση του ασφαλιστικού κόστους των συνεργατών τους.

Η μαύρη εργασία…

Όλα αυτά όταν η πρόσφατη ανακοίνωση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου που συνόδευσε την εγκύκλιο-μνημείο κοροϊδίας για προσωρινή μείωση στο χαράτσι των ελεύθερων επαγγελματιών στο 9,22% ανέφερε ότι:

“η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος, συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων”.

Εν τέλει, εάν η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική, ποια είναι η σκοπιμότητα των όσων προβλέπει (για τους συνεργάτες με μπλοκάκι) η εγκύκλιος Πετρόπουλου;

Η αναφορά της ΕΑΝΔΑ

Τη στρέβλωση αυτή επισημαίνει με επιστολή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) που ζητά την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του ν.4387/2016 και συγκεκριμένα κατά της εγκυκλίου Πετρόπουλου.

“Ο νόμος προβλέπει ότι, οι δικηγόροι που απασχολούνται σε εργοδότη δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία δικαιούνται τον επιμερισμό των μηνιαίως τους εισφορών, κατά 2/3 στον εργοδότη και 1/3 στους ίδιους επί των μηνιαίων καθαρών φορολογητέων αποδοχών τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εγκύκλιο (Φ 80000/οικ.2460/106) κατ’ εξαίρεση, οι δικηγόροι που απασχολούνται με το καθεστώς του συνεργάτη με ΔΠΥ, νοούνται πλήρως ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών τους (ακόμη και αν αυτός είναι ένας).

Συνακόλουθα, είναι οι ίδιοι υπόχρεοι καταβολής του συνόλου των εισφορών τους, δηλ. 37,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους” αναφέρουν.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σε ανακοίνωση του ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Πετρόπουλος αναφέρει τα εξής:

“Με έκπληξη πληροφορήθηκα την αναφορά της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και τα σχετικά δημοσιεύματα που την αναπαρήγαγαν, για την εγκύκλιο (Φ 80000/οικ. 2460/106/2017) που αφορά τους συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών, οι οποίοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής:

1)    Οι δικηγόροι διέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Για αυτόν τον λόγο δεν εμπίπτουν στην περίπτωση των εξαρτημένων εργαζομένων που αμείβονται με ΔΠΥ. Τυχόν ένταξή τους στην κατηγορία των εξαρτημένων εργαζομένων θα επέφερε απαγορευμένη κατάργηση της θεσμικής ανεξαρτησίας των δικηγόρων. Όσοι υποστηρίζουν τα αντίθετα, θα όφειλαν να διαβάσουν τις διατάξεις του Κώδικα περί έμμισθης εντολής. Σε συνάντηση με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δεν διατυπώθηκε αντίθετη άποψη από αυτήν που εκφράζει το υπουργείο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

2)    Αιτήθηκα την διακοπή της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 8-4-2015, λόγω της τοποθέτησής μου στην θέση του διοικητή του ΟΑΕΕ και στις 21-4-2015 έπαψε η σχέση μου ως διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας “Αναστάσιος Π. Πετρόπουλος και Συνεργάτες”.  Στις 23-9-2015 ανέλαβα καθήκοντα υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και την 1-10-2015 κατατέθηκε αίτηση προς την αρμόδια ΔΟΥ για την διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας, η οποία διεγράφη από το μητρώο του ΔΣΑ και έκτοτε έπαψε να υπάρχει. Τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλοι οι δικηγόροι απασχολούνταν με πάγια αντιμισθία και η εταιρεία κατέβαλλε το σύνολο των εισφορών τους, βρίσκονται επίσης στα σχετικά μητρώα του ΔΣΑ. Συνεπώς, με μία απλή έρευνα ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα εκλαμβάνονται μόνο ως χαλκευμένα και συκοφαντικά, ως αντίδραση στις προχθεσινές αναφορές μου, με τις οποίες αποκάλυπτα την πολιτική που σχεδιάζει η ΝΔ σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλων ανεξαιρέτως των ασφαλισμένων”.

 

 

 

 

 

 

Το δημοσίευμα του Capital.gr

 

Η ΚΛΕΨΙΤΥΠΙΑ

Η αποκάλυψη του Capital.gr αποτέλεσε αντικείμενο plagiarism (στείλτε αίτημα αποστολής του απαιτούμενου κωδικού στο [email protected])

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.