Πώς κατέρρευσε η Tripsta με τον τζίρο των €740 εκατ.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων αναφέρει η οικονομική έκθεση της Tripsta για τη χρήση του 2015.