Όταν το πολιτικό σύστημα αποδομείται

Οι εκλεγμένοι από το λαό “αποσυναρμολογούν” εαυτούς. Οι περιπτώσεις των Χρ. Μαγκούφη, Γ. Διαμαντίδη που λησμονούν ότι τα λόγια δεν είναι πάντοτε έπεα πτερόεντα.