Πληρώνουμε ακόμη για το μουσείο της Ακρόπολης!

Το μουσείο της Ακρόπολης έχει αποπερατωθεί εδώ και τρία χρόνια. Ωστόσο, εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε για τον Οργανισμό Ανέγερσης του κτηρίου, ο οποίος τελεί υπό κατάργηση! Μάλιστα, η κατάργηση του οργανισμού έχει αποτελέσει θέμα εξέτασης του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου του φορέα! Τι απαντά ο Δημήτρης Παντερμαλής.