Ζημίες αντί κερδών βρήκε η Deloitte στην MLS

MLS

First published: 12th October 2020 Ενα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, το πρώτο, ενδεχομένως, στα ελληνικά επιχειρηματικά χρονικά που επικεντρώνεται στον έλεγχο της αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας πληροφορικής, της MLS, κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας οι ορκωτοί ελεγκτές της Deloitte. Είναι ενδεικτικό ότι στην έκθεση ευρημάτων της Deloitte για την MLS, που αποκαλύπτει σήμερα η …

Ζημίες αντί κερδών βρήκε η Deloitte στην MLS Διαβάστε Περισσότερα »