Ξεκινούν οι big business στο παραλιακό μέτωπο

Η εταιρεία έχει επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2013 με 473,2 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η σύνταξη του οργανογράμματός της.