Υπόθεση Φλαμπουράρη

Η διόρθωση του συμφωνητικού με μπλάνκο, το γεμάτο ταμείο και η ΠΟΛ 1032/2015.