Αερομεταφορές

Astra Airlines: Τα σημεία-φωτιά των ορκωτών και οι επιχορηγήσεις

Astra Airlines, αεροσκάφος

Ήδη, από τη χρήση του 2017, οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών (για το 2018 δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) επί της οικονομικής έκθεσης, που υπογράφουν στις 30 Ιουνίου 2018 οι επικεφαλής της Astra, δεν προκαλούν εφησυχασμό.